Let op voor titaniumdioxide in lege capsules uit China

Waarom is Titaniumdioxide niet langer toegestaan in capsules? Laten we beginnen met uit te leggen wat Titaniumdioxide (TiO2) precies is.

Natuurlijk mineraal

Titaniumdioxide is een natuurlijk mineraal dat je veel tegenkomt als wit pigment in diverse sectoren. Het is chemisch stabiel en ideaal voor het creëren van helder witte of ondoorzichtige kleuren, in de vorm van een wit poeder.

Dit mineraal wordt hoofdzakelijk gebruikt als pigment in verf, coatings, kunststoffen, papier en textiel. Door de uitstekende dekkracht, helderheid en duurzaamheid verbetert het deze materialen. Bovendien vind je het vaak in cosmetica, zoals zonnebrandcrème, vanwege het vermogen om UV-straling te reflecteren en te verstrooien, wat bescherming biedt tegen schadelijke zonnestralen.

Waarom werd Titaniumdioxide in capsules gebruikt?

Als kleurstof werd titaniumdioxide soms aan capsules toegevoegd, waardoor de capsules een witte of heldere kleur kregen. Maar het gebruik van titaniumdioxide als kleurstof in voedingssupplementen en medicijncapsules is niet zonder controverse.

Mogelijke gezondheidsschade

Studies hebben gesuggereerd dat de consumptie van grote hoeveelheden titaniumdioxide mogelijk schadelijk voor je gezondheid kan zijn. Er bestaat bezorgdheid over de potentiële toxiciteit van titaniumdioxide-deeltjes, vooral in de nanopartikelvorm. Deze zorgen hebben geleid tot discussies over de veiligheid en regulering van titaniumdioxide als voedingsadditief.

EFSA

Hoewel de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) en andere regelgevende instanties titaniumdioxide binnen bepaalde innamegrenzen als veilig beschouwen, zijn sommige landen begonnen met het beperken van het gebruik ervan in voedingssupplementen en voedingsmiddelen.

Sinds 14 januari 2022 is het gebruik van titaniumdioxide in voedingsmiddelen officieel verboden, met een overgangsperiode tot 7 augustus 2022. Na deze datum mogen producenten geen voedingsmiddelen met titaniumdioxide meer op de Europese markt brengen.

Wil je titaniumdioxide vermijden?

Kies dan voor capsules zonder titaniumdioxide, zoals transparante, roze, vegetarische of groene capsules.

Er zijn aanwijzingen dat E 171 het DNA in levende cellen kan beschadigen. Hoewel het lichaam deze schade kan repareren, lukt dat soms niet. DNA-schade kan dan in de loop van de tijd tot kanker leiden. Of dat gebeurt, hangt af van verschillende factoren zoals de eigenschappen van een stof, de hoeveelheid die je hebt ingenomen, je levensstijl en je eigen aanleg.

Lang in het lichaam

Onderzoek toont aan dat titaniumdioxide-deeltjes lang in je lichaam kunnen blijven zitten en in organen kunnen ophopen. Hoewel deze ophoping niet automatisch een gezondheidsrisico betekent, is het belangrijk dat er goed naar wordt gekeken. Daarom is onderzoek naar langdurige blootstelling essentieel.

In 2016 heeft het RIVM* een schatting gemaakt van het aantal titaniumdioxide-deeltjes in verschillende organen van de mens. Deze schatting ging uit van inslikken via voedsel, voedingssupplementen en tandpasta. Uit dit onderzoek bleek dat effecten op de lever niet uit te sluiten zijn.

In 2018 hebben het RIVM en het onderzoeksinstituut WFSR voor het eerst titaniumdioxide aangetoond in de lever en milt van mensen. Minstens een kwart van de gevonden titaniumdioxide-deeltjes bleken nanodeeltjes te zijn. De gevonden hoeveelheden in de milt kwamen overeen met de schatting met de computermodellen. In de lever maten de onderzoekers iets meer dan geschat met de computermodellen.

Gezondheidseffecten

Deze bevindingen van titaniumdioxide-deeltjes in de lever van de mens leidden bij proefdieren niet tot gezondheidseffecten. Maar het aantal is wel hoger dan wat het RIVM veilig vindt voor mensen. Dit komt omdat er bij het bepalen van een veilige waarde altijd rekening wordt gehouden met mogelijke verschillen in gevoeligheid tussen mens en dier en tussen verschillende mensen.

Betrouwbare bronnen

Het is belangrijk om betrouwbare bronnen te raadplegen wanneer je informatie zoekt over complexe onderwerpen zoals de effecten van titaniumdioxide op de gezondheid. Hier zijn enkele bronnen die je kunnen helpen om meer inzicht te krijgen in dit onderwerp:

  1. Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA): In hun verslag uit 2021 bevestigen ze hun vorige beoordeling dat titaniumdioxide, een veelgebruikt voedseladditief, niet veilig is voor consumptie. Bron: European Food Safety Authority – Re-evaluation of titanium dioxide (E 171) as a food additive
  2. Franse Agentschap voor voedsel-, milieu- en arbeidsveiligheid en gezondheid (ANSES): In 2019 heeft ANSES een rapport gepubliceerd waarin de bezorgdheid over titaniumdioxide wordt geuit, vooral vanwege de aanwezigheid van nanodeeltjes. Bron: ANSES – OPINION of the French Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety
  3. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM): Dit instituut heeft een rapport gepubliceerd over de mogelijke gezondheidsrisico’s van titaniumdioxide in voedsel. Bron: RIVM – Titanium dioxide in our food; should we worry?

Door Capsule-expert

Ik ben Erik. Al sinds 1999 ben ik zeer actief in de farmaceutische industrie en ik heb me gespecialiseerd in lege capsules. Dit product kent inmiddels geen enkel geheim meer voor me. Ik schrijf er graag over en deel op die manier mijn kennis met het internet.